STARTSIDA  AFFÄRSIDÉ  INTRODUKTION  PRODUKTER  UNDERHÅLL  KONTAKTA  LÄNKAR  BILDER  WEBSHOP  
 

Affärsidé

Under de senast decennierna har intresset för att framföra den gamla barockmusiken på tidstrogna instrument ökat. Tillgången på originalinstrument i spelbart skick från epoken är däremot mycket begränsad. Lyckligtvis finns ett flertal av dessa instrument bevarade på olika muséer runt om i världen. Flera av dessa instrument har också dokumenterats i form av ritningar. 

TORNEDALENS CEMBALOBYGGERI

har som affärsidé att tillgodose i första hand den nordiska marknaden med tidstrogna stilkopior av god kvalitet av främst cembaloinstrument samt även klavikord. Av förebilderna kan nämnas till exempel instrument från de franska, flamländska samt italienska cembalobyggartraditionerna på 1600 och 1700 talen.

Underlaget till instrumenten är information i form av ritningar på historiska klaverinstrument samt studier av instrumenten på plats i de olika muséerna. Tillgången på dokumentation av dessa instrument är för närvarande tämligen god.

Instrumenten tillverkas i huvudsak på beställning, vilket innebär att du som kund i stor utsträckning kan påverka utformningen av instrumenten.

Adress: Yttergatan 33, 934 41 ERSMARK
Telefon: 0910-723 115, 073-031 60 94

© Stig Lundmark