STARTSIDA  AFFÄRSIDÉ  INTRODUKTION  PRODUKTER  UNDERHÅLL  KONTAKTA  LÄNKAR  BILDER  WEBSHOP  
[Strängbyte] [Plektrumbyte]

Byte av plektrum till cembalo

Här följer en översiktlig beskrivning om hur du byter plektrum på en cembalo.

Du kommer att behöva en uppsättning verktyg för att kunna byta och intonera ett plektrum. Från vänster: en spetstång med släta käftar, en skalpell eller liknande med blad Nr 11, en liten träklots av hårt träslag, i detta fall ebenholtz, som används som "intonationsblock" när plektrat ska intoneras, reservplektrum samt en liten instrumentmejsel. Plektrum kan erhållas i en rad olika storlekar och material. Vanligast är Delrin som finns som ämnen som du får forma till själv eller som förintonerade plektrum i olika tjocklekar.
Det första steget är att avlägsna det gamla plektrat. Använd spetstången till att trycka plektrat bakåt genom tungan, håll mot med ditt finger. Om plektrat har gått av vid tungan kan du använda mejseln för att försiktigt trycka ut resterande del av plektrat genom slitsen i tungan. Det brukar inte vara nödvändigt men det kan vara lättare att arbeta med springaren om du också avlägsnar dämmaren. 
När du nu har avlägsnat det gamla plektrat kan du sätta dit ett nytt. Använd då spetstången för att trycka in plektrat från baksidan av tungan till dess plektrat sitter stadigt. Eventuellt kan du trycka in plektrat lite till med din tumnagel. Var emellertid försiktig om du har en tunga av trä eftersom den lätt kan spricka vid överbelastning. Håll hela tiden emot med ett finger, annars kan tungan lätt skadas. Speciellt om du har förintonerade plektrum har dessa en ovansida och en undersida. Notera vilket så att plektrat hamnar rätt. Om plektrat sticker ut mer än 1,5 mm på baksidan måste du kapa av överskjutande del.

Jag behöver väl knappast påpeka att här gäller vassa verktyg.

Kom också ihåg att all bearbetning av plektrat görs på undersidan, alltså med springaren vänd upp och ned.

Nästa moment är att justera plektrat till ungefärlig längd. Du kan bedöma plektrats längd genom att tillfälligt placera springaren på dess plats i cembalon för att se var stängen berör plektrat. Placera springaren med ovansidan på plektrat mot ena änden av intoneringsblocket och kapa av spetsen i 45º vinkel. Skär sedan i sned vinkel med skalpellen från tungan och ut mot spetsen längs kanterna av plektrat så att du får ett tvärsnitt som liknar en triangel. Nu har du fått en liten "rygg" på undersidan av plektrat som gör det ganska lätt att finjustera tjockleken. Använd spetsen på skalpellen.  Skär inte för mycket, upprepa i stället momenten till dess plektrat får korrekt spänst. Jämför med övriga plektrum intill i registret. I cembalons basregister ska plektrat vara tjockare än i diskantregistret, vilket innebär att du inte behöver skära lika mycket i basregistret som i diskantregistret.  Plektrat ska tunnas av från roten ut mot spetsen. Om du råkar skära för mycket kan du försöka trycka ut plektrat lite till från baksidan av tungan, ofta behövs väldigt lite. Skulle du råka skära en aning för mycket, försök att behålla det några dagar eftersom plektrat oftast blir en aning hårdare efter en tids spelande.
Korrekt intonerat ska plektrat ha en jämnt avsmalnande profil från basen mot spetsen. Plektrats bredd ska dessutom variera från bredare i basregistret till smalare i diskantregistret.  Justera genom att beskära kanten på plektrat. Jämför med plektrum intill. På sin plats i springaren ska plektrat luta uppåt i en vinkel av cirka 3º i förhållande till horisontalplanet. Slutligen ska du finjustera plektrat till dess korrekta längd. När registret är till och springaren i viloläge ska du nätt och jämnt kunna se spetsen på andra sidan av strängen när du betraktar det hela uppifrån.
När du nu har installerat springaren på dess plats i cembalon och är nöjd med klangen, kontrollera funktionen genom att trycka ned tangenten och sedan släppa upp tangenten mycket långsamt efter att strängen slutat vibrera helt. Om plektrat "hänger sig" på strängen kan det antingen bero på att du har en liten ojämnhet på undersidan av spetsen eller att fjädern är en aning för hård. I det första fallet måste du kontrollera spetsen och eventuellt justera ytterligare med skalpellen. Beror felet på fjädern får du försöka justera eller byta den.

Det kan vara lite svårt att ge några allmänna anvisningar om hur du på bästa sätt ska intonera en cembalo eftersom alla instrument är mer eller mindre unika. Det finns emellertid några faktorer att ta hänsyn till. Maximala tonstyrkan är till exempel mera ett resultat av instrumentets totala resonansegenskaper än enbart plektrats styvhet. Att låta plektrat vara alltför kraftigt producerar ofta bara mekaniska biljud från strängen och så kallade "vargtoner" någon annanstans i instrumentet. Kom ihåg att det är kvaliteten på tonen som är viktig, inte den specifika tonstyrkan. Bra intonation av ett instrument betyder en klang som får ut mesta möjliga effekt ur instrumentet, det vill säga klangfärg, förmågan att bära ut och så vidare. Undvik därför att intonera så att plektrat  "lyfter och släpper", strängen ska enbart knäppas. 

Tappa inte modet om du misslyckas till att börja med. Det är först efter att man lyckats förstöra några plektra som man riktigt får kläm på konsten att intonera en cembalo.

Adress: Yttergatan 33, 934 41 ERSMARK
Telefon: 0910-723 115, 073-031 60 94

© Stig Lundmark