STARTSIDA  AFFÄRSIDÉ  INTRODUKTION  PRODUKTER  UNDERHÅLL   KONTAKTA  LÄNKAR  BILDER  

Tillverkning av ögla till sträng

Här följer en kort beskrivning av en klassisk metod för att tillverka öglan till en sträng. 


1. Fäst ena änden av strängen cirka 2 meter ifrån dig. Haka fast strängen i vinkel vid den krokförseddda rundstaven.

2. Vrid rundstaven några varv (5 - 7 varv) så att strängen tvinnas runt sig själv så jämnt som möjligt. Håll samma spänning i båda strängändarna.

3. Släpp efter så att strängen snurrar tillbaka till utgångsläget.  Linda några varv av den fria änden över den sammantvinnade delen av strängen. 

4. Klipp av den fria änden.

5. Eventuellt kan du behöva dra åt något (högst 1 varv). Håll strängen lätt spänd hela tiden.

Adress: Yttergatan 33, 934 41 ERSMARK
Telefon: 0910-723 115, 073-031 60 94

© Stig Lundmark