STARTSIDA  AFFÄRSIDÉ  INTRODUKTION  PRODUKTER  UNDERHÅLL  KONTAKTA  LÄNKAR  BILDER  WEBSHOP  
[Strängbyte] [Plektrumbyte]

Byte av sträng till cembalo

Här följer en översiktlig beskrivning av strängbyte på en cembalo.

Eftersom mina cembaloinstrument är försedda med moderna cylindriska så kallade "cittranaglar" kommer jag här att beskriva strängbyte på en cembalo med sådana stämnaglar.

Du behöver några verktyg för att kunna utföra ett strängbyte. Från vänster; mikrometer, stämnyckel, rundstav försedd med en krok i ena änden, avbitartång, flacktång samt en liten hammare.

1. Ta reda på dimension och material på den sträng som ska ersättas. Det är viktigt att dessa parametrar blir korrekta. Antingen undersöker du resterna av den gamla strängen eller konsulterar strängschema eller motsvarande.

Klicka här för att visa stränglistor på samtliga instrument tillverkade av TORNEDALENS CEMBALOBYGGERI

Reservsträngar kan beställas här.

Om strängen saknar ögla i ena änden måste du tillverka en sådan innan du kan applicera strängen.  

Klicka här för en kort beskrivning av tillverkning av öglan. 

2. Lossa stämnageln helt genom att vrida den motsols med hjälp av stämnyckeln (försiktigt för att stämnageln inte ska bli onödigt varm på grund av friktionen). Stämnageln är försedd med en fin gänga och kommer därför att gänga ur stämstocken.

3. Om du nu har tillgång till en reservsträng som är försedd med en ögla i ena änden så hakar du på öglan på anhängningsstiftet borta vid sargen. Använd den rest av gamla strängen som brukar finnas på stämnageln för att beräkna var den nya strängen ska klippas av.

Klicka här för rekommenderade stränglängder på stämnageln.

4. Sätt sedan in änden på strängen i det hål som finns på stämnageln. Håll stämnageln horisontellt mellan fingrarna med överdelen till höger. Medan du håller strängen lätt spänd lindar du på strängen med hjälp av att vrida stämnageln från dig som bilden visar. Jämför övriga stämnaglar intill för att uppskatta strängens placering på stämnageln. Vinkla den nedre delen av stämnageln en aning från strängen för att åstadkomma en tät och fin upplindning av strängen.

5. När stämnageln befinner sig ovanför dess hål i stämstocken trycker du ner stämnageln i hålet samtidigt som du kontrollerar att strängen blir placerad på rätt sätt i förhållande till stegstiften.

 

6. Hamra försiktigt ner stämnageln så att den kommer att sticka upp en aning i förhållande till stämnaglarna intill. Det kan verka vågat att gänga ur och sedan hamra in stämnageln igen. Man skulle kunna tro att stämnageln kommer att sitta för löst med försämrad stämhållning som följd. Eftersom strängspänningen hos en cembalo är relativt låg är detta oftast inget problem. Skulle du ändå få problem med stämhållningen av ovan nämnda anledning kan du ju alltid hamra ner stämnageln ytterligare någon millimeter .
7. Stäm upp strängen till avsedd tonhöjd. Hamra sedan ner stämnageln till samma höjd som övriga stämnaglar. Finjustera stämningen. Räkna med att särskilt mässingssträngar behöver "sätta sig" en tid innan du kan förvänta dig en acceptabel stämhållning. 

Adress: Yttergatan 33, 934 41 ERSMARK
Telefon: 0910-723 115, 073-031 60 94

© Stig Lundmark